DENDROLOGICKÉ POSUDKY

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Posúdenie zdravotného stavu a sadovníckej hodnoty drevín

Dendrologické prieskumy k žiadosti o výrub

Časovo flexibilná a promptná realizácia, často už do 7 dní

Cenová dostupnosť 

Garantom odborne spôsobilá osoba zapísaná do
 zoznamu MŽP SR pod číslom F-241/2023

Vo vegetačnom období ornitologický posudok
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky